Wie zijn wij

Remco Ooijen en Sandra Galjaard zijn op 1 januari 2013 de samenwerking aangegaan, genaamd Transiro. Remco vanuit zijn organisaties Mister BIM en BouwN en Sandra vanuit Triskelion Advies. Beide hebben constant te maken met veranderingen in en om organisaties en mensen. Daar waar in de markt veranderingstrajecten voor meer dan 70% 'mislukken', durven zij te gaan voor een slagingspercentage van rond de 100%. Bewust 'rond', omdat er absoluut een volledige commitment zal moeten zijn vanuit de organisaties om er vol voor te gaan.

"Mijn rol is die van een katalysator. Ik probeer een context te creëren waarin anderen beslisingen nemen. Succes betekent dat ik ze niet zelf hoef te nemen." Ricardo SemlerDaarnaast is meer dan 70% van de mensen niet gelukkig met het werk dat zij doen. Samen met het faalpercentage op verandertrajecten is dit een doorn in hun oog van zowel Sandra als Remco. Beide hebben het helpen van mensen en hun organisaties dan ook hoog in het vaandel staan. Door hun werkzaamheden verwachten zij hun steentje bij te dragen aan het verlagen van deze 70%. "Het gaat veel meer over waarden als vertrouwen, verantwoordelijkheid en openheid dan over controle."Zij gunnen het ieder mens om 's ochtends te kunnen opstaan en vol energie en plezier aan het werk te willen gaan, omdat ze een geweldige baan en werkgever hebben. Dit komt de mens ten goede en direct ook de organisatie en uiteindelijk de BV Nederland.

Sandra

Thumbnail

Sandra heeft al vanaf haar studie de 3-eenheid mens-organisatie-ICT centraal staan. Motto: "De mens maakt het verschil" Sinds 2009 is zij zelfstandig ondernemer en stelt zij met Triskelion Advies diezelfde 3-eenheid centraal.

Zij vind het uitermate belangrijk dat organisatie gaan kijken naar het aanwezige potentieel. En dat potentieel komt voor het overgrote deel uit de mensen die er werkzaam zijn. Veelal wordt energie gestopt in "dat wat er niet is". Als iemand een 4 scoort 'moet' dat minimaal een 6 worden om te voldoen aan een functieprofiel. Dit kost alle partijen veel negatieve energie. Zonde!

"Waar zijn we goed in?" "Welke ambities heeft iemand?" Het gaat dan bijvoorbeeld over van een 7 een 9 maken. Zorgen dat alle talenten naar voren komen, volledig benut en ingezet worden en dan ook nog op de juiste plaats. "Only people who have respect for their followers can be leaders."Dat zou zelfs kunnen inhouden dat je er beide voor kiest afscheid van elkaar te nemen, omdat de persoonlijke talenten en passies totaal niet aansluiten op de visie, missie en doelstellingen van de organisatie. Aan de andere kant kan het betekenen dat organisaties wellicht hele nieuwe proposities kunnen opstellen gebaseerd op de talenten en ideëen die er zijn. Een heel mooi en zeer inspirerend voorbeeld hiervan is het bedrijf Semco.

Remco

Thumbnail

Remco is een groot deel van zijn leven werkzaam in bouw gerelateerde organisaties en sinds 4 jaar zelfstandig ondernemer. Hij laat zich echter niet graag in een hokje plaatsen. Is daarom van vele markten thuis en heeft zich de afgelopen jaren onder andere gespecialiseerd in het Bouw Informatie Modelleren, of liever Bouw Informatie Management en in de volksmond veelal kortweg BIM genoemd. Dit alles wil niet zeggen dat hij heel specifiek een bouw-man of ICT'er is. Integendeel, net als Sandra ziet hij heel sterk de link tussen mensen, processen en ICT. Hij is dan ook sterk in het 'leggen van verbindingen' en het 'slaan van bruggen'.

‘Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others”Er is veel verborgen potentieel in organisaties. Veelal komt dit door hiërarchische structuren of aanwezige cultuur niet of maar mondjes maat boven drijven. In de optiek van Remco doen organisaties zich hier dramatisch tekort. Veelal komt het potentieel niet tot bloei omdat dit bedreigend kan zijn. Maar het getuigd juist van kracht als je dit potentieel weet te waarderen en in te zetten zonder het als bedreiging te ervaren.