Effectuering van de verandering

Aan de slag

Tijdens de effectuering gaan we actief met de mensen en de organisatie aan de slag om de transformatie daadwerkelijk tot een mooie realisatie te brengen. Motivatie, empowerment, samenwerking, leiderschap en communicatie zijn sleutelwoorden.

Cyclische Borging

Een verandering is eigenlijk nooit af. Ook tijdens de effectuering veranderd er van alles, wat invloed heeft op het doel van de transformatie. De verandering en borging wisselen elkaar af en de organisatie is gericht op verandering. Wij willen dan ook bij borging spreken over een cyclische borging. Anders dan statisch (borgen als einddoel, vaak beschreven als ontdooien, veranderen, bevriezen) en dynamisch (het resultaat als vertrekpunt voor de volgende verbeteringen), zorgt cyclische borging ervoor dat het verbeteren in het DNA van de organisatie wordt opgenomen.

PDCA cyclus

We maken gebruik van de zogenaamde Deming cirkel, ofwel PDCA cyclus, die bestaat uit de volgende stappen:

  • Plan
  • Do
  • Check
  • Act
Thumbnail

IMWR cyclus

De PDCA cyclus wordt op vele vlakken ingezet, zoals bij kwaliteitsmanagement, strategiebepalingen, procesoptimalisering en verbeterprojecten. De kwaliteit zit vooral in de inrichting van de stappen en de borging. Hij wordt ook wel gecombineerd met de IMWR cyclus. Want pas als de organisatie de mensen inspireert, mobiliseert en op gedrag reflecteert kan de PDCA cyclus echt goed draaien. Je zou het kunnen vergelijken als de maan die om de aarde draait.
  • Inspireren
  • Mobiliseren
  • Waarderen
  • Reflecteren

Inspireren en Motiveren

Om goed te kunnen plannen (PLAN) zal het management elkaar en de medewerkers moeten zien te inspireren in de gewenste verandering. Zonder mensen te mobiliseren en te motiveren komt de uitvoering niet van de grond en het plan niet van papier los (DO).

Waarderen en Reflecteren

Waarderen in een sfeer van vertrouwen en veiligheid is nodig om elkaar aan te kunnen spreken op negatieve en positieve prestaties (CHECK)). Tot slot zal het actualiseren en bijstellen van de plannen beter kunnen verlopen wanneer management en medewerkers vrijuit kunnen reflecteren (ACT).