Het succes van innovaties zit in de mens

Waarom innoveren?

Innovatie wordt wereldwijd gezien als een belangrijke, danwel dé belangrijkste manier om je concurrentiekracht te vergroten. Dit kun je op organisatieniveau bekijken, maar ook op een hoger landelijk niveau.

led verlichting, innovate

Led werd lange tijd tegengehouden

Toch is het dan zeer bijzonder om te constateren dat juist in een tijd van crisis, waarbij het belangrijk is boven je concurrent uit te stijgen, weinig tot niet wordt geïnvesteerd in innovaties.

Geld een belangrijke factor voor het al dan niet ‘op de markt komen’ van uitvindingen. Zo is LED verlichting lange tijd tegen gehouden door marktpartijen als Philips. Vnml. gebaseerd op de gloeilamp als melkkoe.

Betekenis Innovatie

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere – sociale – verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.).

da Vinci

Da Vinci innovator avant la lettre

Het verschil met een uitvinding is dat deze laatste de markt nog niet heeft bereikt. Leonardo DaVinci wordt wel als uitvinder betiteld, maar is eigenlijk innovator ‘avant la lettre’. Naast het schilderen van de ‘Mona Lisa’ heeft hij vele uitvindingen gedaan, waarvan ook velen daadwerkelijk in de markt zijn gekomen (soms iets later in de tijd).

In de literatuur van de 20e eeuws ligt de focus vnml. bij techniek en technologie. Organisatorische en marketingaspecten waren secundaire aandachtsgebieden die later op kwamen. En pas in de 21e eeuw kwam de menselijke factor naar voren door te spreken over sociale innovaties. Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. De term sociale innovatie is geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip innovatie, waarmee meestal technologische innovatie wordt bedoeld.
Hoewel de term sociale innovatie enigszins is ingeburgerd, worden ook vaak de termen “innovatief organiseren”, organisatorische innovatie en slimmer werken gebruikt.

Soorten innovaties

Je kunt innovaties splitsen in de volgende soorten gebieden:

  • Leiderschap
  • Manier van organiseren
  • Inrichting van arbeid
  • Technologie / ICT

De eerste 3 gebieden vallen onder sociale innovaties, ze hebben allen direct te maken met de menselijke factor.

Succes van innovaties

Het succes van innovaties wordt vaak gedacht te zitten en de technologische ontwikkelingen. Er is echter een innovatieparadox. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven veel kennis ontwikkelen. Wat echter blijkt is dat deze maar 25% van het succes bepalen. De overige 75% wordt bepaald door de eerste 3 gebieden. Dit heeft alles te maken met de factor mens. De stelling die sociale innovatie feitelijk poneert is dat door investeringen in mensen en de manier waarop zij samenwerken, gunstige voorwaarden worden gecreëerd waarin innovaties en prestatieverbeteringen sneller tot stand komen. Hiermee wordt teruggegrepen naar theorie en concepten rondom de lerende organisatie en strategisch personeelsbeleid. Jaarlijks onderzoek van de Erasmus Universiteit (RSM) wijst inmiddels ook uit dat bedrijven die investeren in sociale innovatie een betere concurrentiepositie hebben. Ondanks dit feit is sociale innovatie helaas nog niet voor alle bedrijven vanzelfsprekend.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO

Het voorbeeld van de LED verlichting toont aan dat vele organisaties vooral gericht zijn op hun profit. We kunnen echter constateren dat we in een tijdperk van schaarste komen v.w.b. onze grondstoffen. We zullen slimme innovaties nodig hebben (die er overigens vaak al zijn, maar doordat profit of esthetiek voorop staat worden tegengehouden) om hier een positieve draai aan te geven.

world in our hands, MVO

We have the world in our hands

Daarnaast met het besef dat investeren in sociale innovaties voor 75% het succes bepalen, is het essentieel dat de andere 2 p’s in MVO, Planet en People, meer aandacht verdienen. Als het over MVO gaat, is een balans tussen de 3 aspecten essentieel. En uiteindelijk lijden investeringen op het gebied van Planet en People absoluut ook tot Profit. Over dit onderwerp in komende berichten meer.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail

About transiro

Remco en Sandra zijn Transiro gestart om bedrijven te helpen verandertrajecten daadwerkelijk te laten slagen. Zij fungeren als brugfunctie tussen culturen en talen. Zij zijn uw gidsen in uw veranderlandschap.
This entry was posted in Blog, Inspiratie and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>